Yi Jin Jing je komplexní soubor učení, který je v různých systémech interpretovaný různými způsoby. Základní principy jsou však všude stejné:

  • Tajemství rozvoje psychického a fyzického zdraví je založeno na energii QI.
  • Musíme kultivovat své fyzické zdraví v souladu s psychickým, jinak vznikne nerovnováha.
  • Tělo musí být postaveno v pořadí: energie Qi, pak pojivové tkáně a šlachy.
  • Energii Qi je těžké pochopit a vybudovat, taky pojivové tkáně. Ale jeden pochází z druhého. Takže stavíme-li energii Qi, dovolujeme pojivovým tkáním, aby se tvořily správným způsobem a to zase začne rozvíjet šlachy.
  • Energie Qi se musí mobilizovat. Výsledkem je angažovanost pojivových tkání, které se posilují, co slouží jako platforma pro rozvoj zdraví.
  • Člověk by měl rozvíjet energii Qi dokut se pojivové tkáně plně roztahují a šlachy nejsou silné.
  • Výsledkem je, že kanály se otevřou a energie Qi dosáhne do všech částí těla.

Pokud se příliš neorientujete v předchozích tvrzeních, nezoufejte. Jedno z největších sil Daoismu je to, že spojuje teorii a postupy dohromady jako jednu jednotku. Teorie sama o sobě bez praxe je v tomto případě neužitečná. Když procházíte tréninkem Yi Jin Jing správným způsobem, tak experimentálně časem pochopíte výše uvedené.

Pocit učení ve vašem těle je klíčem k opravdovému proniknutí do tradice.

Chyby při cvičení Yi Jin Jing:

Posilování svalů

Je zřejmé, že svaly nemohou účinným způsobem vést Qi skrze ně. Spíše je vidět, že svaly uvězní Qi místo toho, aby jí nechaly proudit. Když se budují svaly, dochází ke zúžení toku Qi. Tu selhaly některé bojové Qi Gong školy, které se pokoušely pracovat se svaly a uvěznili Qi uvnitř svalů. Stavba těla tímto způsobem s důrazem na růst svalů by Vás učinila silným, když jste mladí, ale vede to ke zdravotním problémům v pozdějším věku. Protože kanály nejsou správně postavené, Qi se časem rozptýlí, co vede k rozbití těla a předčasnému stárnutí. Svalová hmota v tomto stádiu se pravděpodobně promění na tuk a nastane obecná stagnace.

Pokud se zaměříme na šlachy bez posílení pojivové tkáně nebo Qi, pak se vnitřek těla stává slabým. První co se projeví, je křehkost těla, protože Qi nemůže prosakovat na všechna správná místa. To způsobí, že šlachy se ve vyšším věku roztrhnou a zaklapnou. Pro tradici, která klade tak veliký důraz na dlouhověkost je zřejmé, proč se tím zabýváme.

Posilování pojivových tkání (Huang neboli membrány, která udržuje orgány těla a vyplňuje prostory těla)

Pohyb Qi přes pojivové tkáně je nutný k tomu, aby se natáhly a zapojili. Externí protahováni pouze táhne svaly a šlachy. Vnitřní tělo Huang (pojivové tkáně) zůstane vždy relativně nepohyblivé. Pojivové tkáně vyžadují, aby se Qi opravdu roztahovala, protože je pod její vlivem.

V umění, které zdůrazňuje měkký, vnitřní pohyb, se spoustou soustředění na fascie a hadovitý pohyb je pravděpodobné, že nedojde k rozviji síly. Pojivové tkáně se nebudou zabývat působením Qi a tak šlachy nebudou ovlivněny. To bude mít za následek fyzickou slabost a tím i problémy se zdravím. V některých školách Qi Gongu a školách Taijiquan se snaží o co největší měkkost, ale bez vědomí procesu Yi Jin Jing. Výsledkem je, že vypadají při pohybu jako mokré nudle a v podstatě jsou slabý. Měkkost musí být postavena vedle vývoje Qi, jinak se pojivové tkáně uvolní.

Rozvoj Qi

Pravděpodobně nejrozšířenější chybou ve světě Qi Gongu je: pracovat na cirkulaci a budování Qi bez jakéhokoliv pochopení Huangu (pojivových tkání). V podstatě je to Qi Gong bez zapojení Yi Jin Jing. Ačkoli tento druh praxe je relaxační a může být vynikající pro ty, kteří trpí stresem, bude to vést k problémům v dlouhodobém horizontu. Podle učení Yi Jin Jing tento druh praxe oslabí šlachy a povede k tomu, že se tělem bude pohybovat jen slabá úroveň Qi. Často se tyto druhy škol spoléhají na práci založenou na představách, protože nenalezly klíč k tomu, aby se vnitřek těla vyvíjel správným způsobem.

V tuto chvíli opustíme Yi Jin Jing. Často dostáváme otázky týkající se Yi Jin Jing, protože kolem tohoto tématu je velký zmatek. Mnoho lidí se ho snaží praktikovat, ale neví, co je to praxe. Někteří si myslí, že se jedná o specifický soubor hnutí, a někteří si myslí, že je to celá tradice sama o sobě. Ve skutečnosti veškerý Qi Gong, který se drží autentických principů, zahrnuje Yi Jin Jing, protože metody byly absorbovány do vnitřních škol zpátky z historie. Pokud praktikujete Qi Gong tradičním způsobem, již praktikujete Yi Jin Jing.

(Huang je často překládán jako ‚membrána‘, ale přesněji, v rámci těchto umění, se by mělo překládat jako pojivové tkáně. V lékařských klasikách je popsán jako látka, která udržuje orgány těla a vyplňuje prostory těla. V umění jako Qi Gong a Taijiquan; Huangův vývojový proces je základem růstu a otevření těla.