Ayurveda znamená „vedomosti o živote“.  Rovnako ako čínská medicína, spája telo, dušu i myseľ, zameriava sa na prevenciu i liečbu nemocí.

Traduje sa, že Ajurvéda (AM) vznikla v Indii pred cca 5.000 rokmi. Tradičná čínska medicína (TČM) je rovnako stará. Obe sú založené na pozorovaní, skúsenosti a obe majú svoje dôležité miesto v alternatívnej liečbe. Spadajú sem doporučenia týkajúce sa životného štýlu napr. masáže, natieranie sa olejom, čistenie pokožky, dietetické opatrenia, bylinná medicína (fytoterapia), aromaterapia, meditácia, mantry / spev, cvičenia a tiež akupresúra.

Obe pracujú s 5 prvkami:

V AM je to oheň, voda, zem, vzduch, éter / vesmír. Týchto 5 prvkov tvorí 3 Dóše (Vata, Pitta, Kapha), čo sú primárne životné energie, ktore riadia všetky emočné aj fyzické procesy.

V TČM je to oheň, voda, zem, kov a drevo. Rovnako má každý prvok priradený zmysel a príslušný orgán.

V oboch sa rovnováha delí medzi 5 prvkov a optimálne zdravie je, keď nie je narušený ekosystém týchto prvkov (a dóš) a každý prvok závisí od rovnováhy druhého.

Vzduch a éter sa líšia od dreva a kovu . TCM má 5 typov tela, osobnosti, tkanivá, zmysly, farby, chute, ročné obdobia … zatiaľ čo AM kombinuje 2 z 5 prvkov pomocou dóšhov na opísanie biologických funkcií, mysle, tela, jedla, životného prostredia a ďalších.

Ajurvéda rozpoznáva individualitu každého človeka podľa jeho osobnoj konštitúcie z pohľadu fyzického tela, fyziologického, psychologického a emodionálneho Ja rovnako ako Tradičná čínska medicína.

Obe majú rovnakú životnú energiu Qi. Majú tiež rovankú predstavu o prenatálnej enegrii človeka (nedá sa zmeniť), o individuálnej konštitúcii, koreňoch a génoch. Tak isto o postnatálnej energii, ktorá je ovplyvnená životným štýlom, stravou, traumou, prostredím i patogénami.

V TČM je 5 chutí: sladká, slaná, štipľavá, horká, kyselá. Ajurvéda má ešte chuť sťahujúcu (v TČM je sťahujúca chuť funkciou kyselej). Obe rozlišujú povahu jedál a bylín. Ajurvéda: teplá, studená, mastná, suchá, ľahká a ťažká. Tradičná čínska medicína: teplé, horúce, chladné, studené, neutrálne, vlhké, suché, ľahké, ťažké.

Ajurvéda má 107 bodov Marma, na ktoré sa koncentruje Prána (Qi). Tradičná čínska medicína ma viac ako 365 bodov. AM využíva viac akupresúru a TČM akupunktúru a Tui Na masáže alebo baňkovanie či Gua Sha masáž. V oboch majú meridány udržovat rovnvoáhu mezdi telom a mysľou.

Ajurvéda využíva energetické centrá, ktore regulujú tok vedomia do a z tela a obsahujú duchovné informácie o duši. Ich zdravie určuje fyzický, emocionálny a duchovný vývoj.


Sedem hlavných čakier

 • Koreňová čakra: nachádza sa na spodnej časti chrbtice. Tu začína duchovný rast . Spája sa s Kd, BL, chrbticou, krvou, konečníkom, imunitným systémom, detstvom a dedičnosťou. Riadi inštinkt prežitia, bezpečnosť, stabilitu a dôveru. 
 • Pripojenie TCM: nachádza sa v oblasti DU 1. Pripája sa k Essence, stabilite chrbtice a TCM Kd. Rieši problémy s konečníkom a hemoroidmi.
 • Sakrálna čakra: nachádza sa pod pupkom. Očista spočíva tu. Napája sa na Lv, Gb, Sp, St, Kd, ​​Bl, črevá, kožu, sexuálnu orientáciu a reprodukciu. Riadi sexualitu, tvorivosť a rozvíjanie vzťahov (vychádzanie s ostatnými).
 • Pripojenie TCM: nachádza sa v oblasti REN 4. Napája sa na reprodukčný systém, libido, problémy s črevom, TCM Kd a Essence.
 • Solar Plexus Chakra: nachádza sa za solar plexus. Sídli tu vôľa . Spája sa s tráviacim traktom, Lv, Gb, St, Sp, Si a nadobličkami. Riadi moc, úspechy, životné naplnenie, sebaúctu, zodpovednosť a vitálnu energiu.
 • Pripojenie TCM: nachádza sa v oblasti REN 12. Spojí sa so žalúdkom a trávením.
 • Srdcová čakra: nachádza sa v hrudníku. Tu sídli láska . Spája sa s Ht, Lu, pažerákom, prsníkmi, obehovým systémom a krvou. Upravuje bezpodmienečnú lásku, humanitárnosť, súcit, odpustenie a sebaprijatie.
 • Pripojenie TCM: nachádza sa v oblasti REN 17. Spojí sa so Srdcom, pľúcami, otvorí hrudník a upokojí myseľ.
 • Krčná čakra: nachádza sa v strede hrdla. Nachádza sa tu komunikácia . Spája sa s hrdlom, štítnou žľazou, pľúcami, ústami, zubami, ďasnami a krkom. Vládne reč, pravda, bezúhonnosť, sny a predstavivosť.
 • Spojenie TCM: nachádza sa na ploche REN 22/23 a ST 9 . Spája sa s hrdlom, štítnou žľazou, Lu, hlasom a jazykom.
 • Čakra tretieho oka : nachádza sa medzi obočím. Tu sídli intuícia . Spája sa s mozgom, hypofýzou, epifýzou, očami, ušami a nosom. Riadi vedomie, videnie, múdrosť, sebareflexiu a intelekt.
 • Pripojenie TCM: nachádza sa na Yin Tang. Pripojí sa k mysli, otvorí nos, zmierni bolesť hlavy.
 • Korunná čakra: nachádza sa na temene hlavy. Prebýva tu duchovno . Spája sa s mozgom, hypofýzou, epifýzou a nervovým systémom.
 • Pripojenie TCM: Nachádza sa v oblasti DU 20. Spája sa s mozgom, upokojuje myseľ a dvíha energiu.

Jóga je v našich končinách oveľa známejšia a populárnejšia ako Tai Chi alebo Qi Gong či Yi Yin Ying. Obe použivajú energiu (Qi alebo Prana) a pózy spojené s prírodou. V oboch je meditácia súčasťou prepojenia tela a mysle za účelom zvyšovania sebauvedomenia, vedomia a všímavosti.

V Tradičnej čínskej medicíne je oveľa silnejšia diagnostika založená na diagnostike z jazyka a pulzu a Ajurvéda sa zdá byť silnejšia vo svojej duchovnosti. Je to ale iba zdanie, pretože vedomosti o duchovnosti TČM nie sú moc rozšírené a nie každý sa k ním dostane.

Zdroj: https://acuproacademy.com/ayurveda-versus-chinese-medicine/?fbclid=IwAR2kZRoub7E1cB_8w3qmvMTUx3uGp3a07oGoq1A6NQsKLCmjg5_sUoH5a9A