woman sitting near black and white striped wall

Koľkokrát za deň sa dostanem do hypnózy? A je to nebezpečné?

Často sa stretávam s rôznymi názormi, ako je hypnóza nebezpečná a čo všetko sa môže stať, keď sa niekto nechá zhypnotizovať. Samozrejme, je to podložené rôznymi videami, kedy vidíme zhypnotizovaných dobrovoľníkov pobehovať po javisku a tváriť sa ako kura, alebo zhypnotizovaný človek vylúpi banku.

Áno, existujú rôzne sugescie, ktoré by som mohla počas hypnózy použiť a ak by som mala to šťastie, tak by si možná klient nepamätal, čo som mu hovorila..

Keď som sa hypnózu učila, čo bol polročný výcvik s Mudr. Vinogradoffom z Francúzska a neskôr semináre od sláveného hypnoterapeuta Barry Neale a Dan Jones, ktorý i napriek autizmu dokáže viesť úžasné kurzy a vydáva desiatky kníh, zažila som, že pri skupinovej hypnóze, kedy bol hypnotizérom vydaný pokyn, aby sme si pri zazvonení zvončeku postavili, z 90 ľudí vstali dvaja. Obaja vedeli, že to bol pokyn z hypnózy a obaja vstali, pretože chceli, nie preto, že im to niekto prikázal. My ostatní sme sa zhodli na tom, že si pamätáme, že sme mali vstať, ale prečo by sme to robili?

Zhypnotizovala ma kniha!

Presne tak, ako píšem. Čítala som obľúbenú knihu, sedela som v metre a tak som sa vžila do deja, že som úplne zabudla vystúpiť na svojej zastávke. Bola som totižto v hypnóze a vôbec som nevnímala okolie.

Tak isto sa mi stalo, že som cestovala na dovolenku. A ako som tak sedela v aute, vstúpila som do svojho vnútorného sveta a premýšľala som o tom, čo budem robiť až dorazíme k moru a ani neviem ako, a zrazu mi ušli 3 hodiny a my sme boli na mieste. Bola som v tom čase v hypnóze a vôbec som nevnímala cestu.

V práci som sa tak zažrala do úkolu, že som chytila flow a úplne som stratila pojem o čase. Išlo mi to tak od ruky a tak strašne ma to bavilo, že som si ani nevšimla, že sa vonku zotmelo a je čas ísť domov. Bola som totižto v hypnóze a pracovala som v tranze.

Pustila som si riadenú meditáciu, pretože som vedela, že mám hodinu času. Postupne som sa uvoľnila, počúvala slová a príbeh v meditácii, a bola som tak spojená so svojim vnútorným svetom, že som zažívala rozhovory so svojím vnútorným ja a cestovala v čase. Ani si nevybavujem, čo sa v tej meditácii hovorilo, až keď som počula, že mám otvoriť oči, prebrala som sa z tohto príjemného stavu relaxácie. Bola som vlastne v hypnóze.

Toto všetko sú príklady, kedy denno denne upadáme do hypnózy. Kedykoľvek môžeme tento stav prerušiť, ale cítime sa tak vtiahnutí do deja, že si to ani neuvedomujeme a čo naviac, je nám v tom stave dobre.